Activiteiten dit Koningskind 2020

Geplaatst op: 28 december 2019

Activiteiten Dit Koningskind 2020

Dit Koningskind organiseert verschillende activiteiten voor mensen met een (sociale, verstandelijke,
zintuiglijke en/of lichamelijke) beperking en de mensen om hen heen. Binnenkort starten de volgende
activiteiten in Zwolle, Groningen, Assen en Apeldoorn. Van harte welkom!
Voor uitgebreide informatie over de activiteiten: ditkoningskind.nl/agenda

Gespreksgroepen 2020

Start 20 jan | gespreksgroep voor ouders van een kind met een beperking | Groningen
Start 21 jan | gespreksgroep voor volwassenen met autisme | Zwolle
Start 27 jan | gespreksgroep voor partners van mensen met autisme | Groningen
Start 19 feb | gespreksgroep voor echtparen waarvan een van de twee autisme heeft | Apeldoorn
Start 8 april | gespreksgroep voor echtparen waarvan een van de twee autisme heeft | Groningen

Ontmoetingsdagen 2020

8 feb | ontmoetingsdag voor mannen met autisme | Assen
29 feb | ontmoetingsdag voor grootouders van kinderen met een (niet) zichtbare beperking | Assen
21 maart | ontmoetingsdag voor vrouwen met autisme | Groningen
28 maart | ontmoetingsdag voor partners van mannen met autisme | Zwolle