Kerkelijk bureau

Evelien Leijssenaar
Judith de Haan

Attestatie / lid worden

In geval van aanvragen of inleveren van uw attestatie, kunt u contact leggen met het Kerkelijk Bureau. Dit kan via kb@lichtpuntassen.nl of schriftelijk via het adres Gazellenlaan 33, 9408 CK Assen.
Mocht u geen attestatie hebben en toch graag lid willen worden, dan kunt u een bericht sturen via kb@lichtpuntassen.nl

Geboorte

Bij het doorgeven van de geboorte van uw kindje legt u contact met het Kerkelijk Bureau. Graag in dit mailbericht meteen de naam, geboortedatum en foto van jullie gezin en de baby sturen. Ook eventuele bijzonderheden rondom de geboorte. E-mailadres: kb@lichtpuntassen.nl.

Daarnaast het verzoek om contact te leggen met uw clusterouderling of predikant.

Als het goed is, neemt de clusterouderling of predikant later contact met u op om een bezoek af te leggen en hierbij onder andere een gesprek te hebben over de doop. Dan zal ook de eerstvolgende datum voor de doopdienst worden genoemd.

Indien u de kaart met aankondiging van de geboorte wilt laten plaatsen in het kerkgebouw, dan kunt u de kaart toesturen naar het adres van de kerk:

Het Lichtpunt
De Boomgaard 7
9408 JA Assen

Trouwen

Als u van plan bent om te trouwen, kunt u contact leggen met de pastorale raad via scriba.
E-mail: scriba.pastoraal@lichtpuntassen.nl

Wilt u de trouwdienst in Het Lichtpunt beleggen, dan dient u ook contact te leggen met het Kerkelijk Bureau. Dit kan via kb@lichtpuntassen.nl.

Indien u de kaart met aankondiging van de bruiloft wilt laten plaatsen in het kerkgebouw, dan kunt u de kaart toesturen naar het adres van de kerk

Het Lichtpunt
De Boomgaard 7
9408 JA Assen

Onttrekking

Wilt u zich onttrekken aan de gemeente, dan vragen wij u om dit in elk geval door te geven aan het Kerkelijk Bureau. Dit kan via kb@lichtpuntassen.nl of schriftelijk via het adres Gazellenlaan 33, 9408 CK Assen.

Verhuizing

Als u gaat verhuizen en wel lid blijft binnen onze gemeente, dan vragen wij u om de verhuizing door te geven aan het Kerkelijk Bureau via kb@lichtpuntassen.nl of schriftelijk via het adres Gazellenlaan 33, 9408 CK Assen

Verzoek om voorbede tijdens eredienst

Dit kunt u aanvragen bij het secretariaat van de Pastorale Raad (voor zaterdagavond 18.00 uur melden) E-mail: scriba.pastoraal@lichtpuntassen.nl

Inlichten van de gemeente:

U kunt de gemeenteleden op de hoogte stellen van zaken via de Lichtbode,
via de beamer op zondag of via een mail. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • Stukken per mail (zaken die gemeentebreed gedragen worden, dus geen individuele
    acties) kunnen worden gestuurd naar gemeenteleden@lichtpuntassen.nl
  • Het stuk wordt dan beoordeeld of het inderdaad per mail kan, of dat het meer geschikt is voor het kerkblad.
  • Stukken voor de beamer en andere bijdragen tijdens de eredienst (zaken die gemeentebreed gedragen worden, dus geen individuele acties, reclame voor politieke of sportevenementen etc.) kunnen worden gestuurd naar eredienst@lichtpuntassen.nl.
  • De verzoeken dienen uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan de eredienst te zijn ingediend op genoemd mailadres.
  • De beheerder van dit mailadres beslist of zaken voldoen aan de voorwaarden en ook of er ruimte is in de eredienst.
  • Bij twijfel overlegt de beheerder van dit mailadres met het DB.