Vertrouwenspersoon

De kerk hoort een veilige plek voor iedereen te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend.  Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, kan misbruik voorkomen.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor voor mensen die te maken hebben of hebben gehad met seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, geweld, discriminatie en pesten, soms onder druk van geheimhouding. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon helpen met het zoeken naar mogelijke vervolgstappen.

De vertrouwenspersoon is er voor iedereen  in de kerk. Voor gemeenteleden, maar ook voor oud-leden en voor mensen die in contact met onze gemeente zijn of zijn geweest. Ook als je  grensoverschrijdend gedrag vermoedt of hebt waargenomen en behoefte hebt aan een vertrouwelijk gesprek, dan kun je contact opnemen.

Behalve bij de vertrouwenspersonen, kun je ook terecht bij Het Meldpunt Misbruik in kerkelijke relaties. Dat kan ook anoniem. Dit landelijke meldpunt is gespecialiseerd in het informeren, adviseren en begeleiden van personen die problemen hebben of hebben gehad met ongewenst gedrag in kerkelijke situaties.  Het adres is:

Meldpunt Misbruik,
Postbus 334,
3900 AH  Veenendaal
Tel:  06 810 801 17 (ma – vrij 9.00 -17.00)
e-mail: info@meldpuntmisbruik.nl
www.meldpuntmisbruik.nl

De vertrouwenspersonen van het Lichtpunt zijn

Margreet Gerritsen Hans Assink
margreet.gerritsen@me.com h.assink@home.nl
06 – 19 92 74 79 06 – 12 62 06 60