Wat wij geloven

Het begin

 • We geloven in God
 • We geloven dat God in eindeloze liefde onze wereld heeft gemaakt, alles wat er is en ook ons allemaal, stuk voor stuk
 • We geloven dat we zijn gemaakt om in volmaakte harmonie met God te leven, afhankelijk van Hem, maar ook in een liefdevolle relatie als Vader en kind
 • We geloven dat het goed was, in het begin

Nu

 • We geloven dat op een bepaald moment de satan mensen meesleurde in zijn intense behoefte, al het goede dat God maakt te vernietigen
 • We geloven dat sindsdien de aarde niet meer is zoals zou moeten, het kwaad is om ons heen en in onszelf, maakt talloze slachtoffers en laat niemand onschuldig
 • We geloven dat God zielsveel van zijn schepping houdt en een geweldig, alomvattend plan heeft bedacht en tot uitvoer gebracht, tot vernietiging van het kwaad en tot redding van de wereld: Hij gaf zijn Zoon
 • We geloven dat Jezus, zijn Zoon, is gekomen om als God en mens mee te lijden met ons, mensen te genezen, maar vooral om de wereld te redden en het kwaad te overwinnen door één wonderlijke daad: het geven van zijn leven, als onschuldige schuldig verklaard aan alles wat onze schuld was, met als gevolg: vrijspraak voor ons en zijn koningschap over de wereld
 • We geloven dat Hij is gestorven en door God weer levend gemaakt
 • We geloven dat Hij bij God is en regeert over de wereld en dat Hij zijn Geest geeft aan wie Hem daarom vragen
 • We geloven dat Hij ons door zijn Geest in dit leven leidt, troost en steunt en ons aan elkaar verbindt, waardoor we een gemeente kunnen vormen

De Toekomst

 • We geloven dat Hij eens terug zal komen, om de aarde te vernieuwen en te ontdoen van alles wat niet goed is
 • We geloven dat er dan een nieuw begin zal zijn van een eindeloos leven zonder zorgen en pijn, waarin we echt in volmaakte harmonie met Hem kunnen leven. Daarvan mogen we nu al een voorsmaak proeven.