Verhuur kerkzaal

In onze kerk staat Jezus en de Bijbel centraal. Ons kerkgebouw is het middelpunt van de zondagse erediensten. Voor activiteiten op andere momenten in de week is ons gebouw (of enkele zalen) te huur voor mensen buiten onze gemeente. Onze zalen zijn uitstekend geschikt voor lezingen, vergaderingen, presentaties of concerten (grote zaal). Het Lichtpunt hanteert het beleid dat het gebouw alleen beschikbaar wordt gesteld voor activiteiten die niet in strijd zijn met onze geloofsovertuiging of andere activiteiten in onze gemeente.

Voor reserveringen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Petra Sanders
Tel kerk: 0592-356948
Mob: 06-25453516
email: koster@lichtpuntassen.nl

Bij twijfel of een activiteit past binnen de identiteit van de gemeente, beslist het bestuur.