Bragi zingt in de Adventskerk

Geplaatst op: 1 juni 2022

Vorig jaar in oktober trad het studenten a-capella koor Bragi uit Groningen voor het eerst op in de kerkmuziekserie Musica pro Deo. Dat leverde veel mooie reacties op van het publiek en we zijn dan ook blij dat de ongeveer 20 jonge zangers op zondag 19 juni opnieuw in de Adventskerk te gast zijn. Het koor staat al 42 jaar onder leiding van dirigent Rein de Vries (ook altviolist in de Asser Bach Cantategroep). Zoals de naam van het koor al zegt, er wordt alleen a-capella gezongen. Dus zonder begeleiding van instrumenten.

De vesper van deze zondagmiddag cirkelt rond het thema Zoals het hart naar water smacht. Dit citaat komt uit psalm 42. In het psalmengebed klinkt deze psalm getoonzet door de componist Palestrina. Dit Sicut Cervus is één van de meest bekende werken van deze componist en een mooi voorbeeld van polyfonie uit de Renaissance. Palestrina past subtiele woordschildering toe in zijn compositie: bij desiderat (smachten) versnelt het ritme en op fontes aquarem (fonteinen van water) is de melodie in alle stemmen telkens het hoogst.

In de dienst kunnen we verder luisteren naar psalm 8 van Sweelinck, psalm 19 van Schütz, het Heilig, heilig van Mendelssohn en der Nacht ist kommen van Reger. De gebeden in deze vesper worden zingend afgesloten met psalm 50, in 1948 door Zsoltan Kodaly gecomponeerd voor vierstemmig koor. De koraalmelodie wordt in het eerste couplet eenstemmig ingezet, in de volgende coupletten varieert Kodaly de stemmen op een meeslepende manier om de cantus firmus heen.

De vesper wordt geleid wordt door Machteld Koning en Klaas Pieter Touw. Organist Wietse Meinardi begeleidt in deze dienst de samenzang en sluit met de orgelwerken aan bij het koorrepertoire: voor de dienst klinken op het Van Vulpen orgel variaties over psalm 116 van Sweelinck, na de dienst het imposante preludium in d-klein van Mendelssohn.

De vesper begint om 16.00 in de Adventskerk. We heten u graag van harte welkom in de kerk!

Omdat Musica niet helemaal Pro Deo kan zijn, in de zin van kosteloos, stellen we – voor wie het kan missen – uw royale financiële bijdragen (richtbedrag € 7,50) in de uitgangscollecte bijzonder op prijs. Alle giften, groot en klein, helpen mee Musica pro Deo in stand te houden. U kunt ook geven via het collecte-item in de Scipio app en via rekeningnummer : NL 44 RABO 0373 7156 25 ten name van Wijkgemeente Vredenoord o.v.v. Musica Pro Deo.
Bij voorbaat hartelijk dank!

Werkgroep Musica Pro Deo