Cantatedienst Adventskerk – 23 april

Geplaatst op: 16 april 2023

Cantate 146 met “mini orgelconcert” op het Van Vulpen-orgel

Op zondag 23 april 2023 zullen koor en orkest van de Asser Bach Cantategroep o.l.v. Marion Bluthard Cantate BWV 146 “Wir müssen durch viel Trübsal” ten gehore brengen.

Cantate 146 is geschreven voor de derde zondag na Pasen en in de evangelietekst voor deze zondag (Johannes 16: 16-23) zegt Jezus bij een van zijn verschijningen na zijn opstanding: “Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen”. Of ook: het leven is ellendig, maar uiteindelijk kom je in de hemel.

Dat is dan ook het thema voor deze cantate. Aan het begin is het Trübsal (moeilijkheden, tegenspoed, beproevingen) goed te horen, maar het eindigt in vreugde.

De cantate begint al heel bijzonder met een mini orgelconcert, de Sinfonia. Dit stuk is afgeleid van een verloren gegaan vioolconcert. Doordat het orgel nu eigenlijk een bewerking van een vioolpartij moet spelen is het een van de moeilijkste orgelpartijen die Bach heeft geschreven. Wietse Meinardi speelt de orgelpartij op het Van Vulpen-orgel van de Adventskerk.
De Sinfonia is nog niet heel droevig, maar daarna wordt het een tijd lang een en al treurnis. Het eerste koorstuk is gebaseerd op hetzelfde vioolconcert. Het is een schrijnend klaaglied met naar beneden lopende melodielijnen die geen uitzicht of toekomst bieden.
Na het openingskoor volgen drie lange aria’s met tussen de aria’s steeds een beschouwend recitatief. De tekst van de aria voor sopraan is een bewerking van Psalm 126 vers 5 (“Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich”).
Tenslotte barst dan de vreugde los in de laatste twee stukken; een duet voor tenor en bas, en het slotkoraal voor het koor. De ellende van het leven is voorbij en de hemel is bereikt.

Het koor brengt tevens het stuk van Heinrich Schütz, ‘Die mit Tränen säen’, waarvan de tekst, net als de sopraanaria van de cantate, is gebaseerd op Psalm 126.

Voorganger is Ds Helene van NoordWietse Meinardi bespeelt het kistorgel en het hoofdorgel. Vocale solisten zijn: Jitze van der Land – bas, Twan van der Wolde – tenor, Eske Tibben – alt en Aaike Nortier – sopraan.
De toegang is gratis maar er is wel een uitgangscollectie die van harte wordt aanbevolen. U kunt uw gift ook geven via een QR code, de Scipio app of rechtstreeks overmaken naar NL44 RABO 0373 7156 25 ten name van Wijkgemeente Vredenoord o.v.v. Musica Pro Deo

Adventskerk, zondag 23 april a.s., aanvang 16.00 uur.
U bent van harte welkom!