Cantatedienst in de Adventskerk – 22 januari

Geplaatst op: 8 januari 2023

Op zondag 22 januari 2023 zullen koor en orkest van de Asser Bach Cantategroep o.l.v. Marion Bluthard Cantate BWV 16 “Herr Gott, dich loben wir” ten gehore brengen.

Cantate BVW 16 is geschreven voor nieuwjaarsdag 1726, een feestdag welke de Lutherse liturgische kalender verbindt met de besnijdenis en naamgeving van Christus, zeven dagen na zijn geboorte. Bach maakt gebruik van een tekst van Georg Christian Lehms, dichter verbonden aan het hof van Darmstadt. Bach kende het werk van deze dichter al uit de tijd dat hij in Weimar werkzaam was (1708-1717). Er was geen tekst voor het slotkoraal in deze tekst, maar Bach koos daarvoor een het laatste vers van Paul Ebers gedicht “Helft mir Gotts Güte preisen”.

De cantate is te verdelen in twee helften. De eerste drie delen zijn feestelijk en spreken dank uit voor het afgelopen jaar, de tweede drie delen hebben een meer sombere sfeer en vragen de zegen voor het nieuwe jaar.

De cantate opent met Luthers Duitse vertaling van het Te Deum en de sfeer is er een van algemene feestelijkheid, passend bij deze dag. Het koor prijst en bejubelt de heer, er komt dan een recitatief voor de bas en vervolgens barst de feestelijkheid weer los in het derde deel.
Dit derde deel is als een dialoog tussen bas en koor als een reminiscentie aan de cantor en het volk in de tempel, en daarmee aan de scene van Jezus’ besnijdenis.

In het tweede deel begint de alt met een soort boekhoudkundige opsomming van zaken waarvoor we in het nieuwe jaar de zegen vragen; kerk, school, staat en landbouw en verder willen we graag bescherming tegen ongemak, oorlog en Satans listen.
Daarna komt de tenor met eigenlijk de enige echte aria in deze cantate. Hij bidt in zijn lange aria voor het geestelijk welzijn. Als slot zingt het koor dan nog het prachtige koraal op de tekst van Paul Ebers.

Het koor brengt tevens het Te Deum van Felix Menselssohn (1809-1847). Felix Mendelssohn, was een Duits componist, dirigent, organist en pianist van de vroege romantiek. Hij werd al vroeg erkend als een muzikaal wonderkind, en dit Te Deum had hij dan ook al op 17 jarige leeftijd gecomponeerd.

Voorganger is Ds Helene van NoordWietse Meinardi bespeelt het kistorgel en begeleidt op het hoofdorgel. Vocale solisten zijn: Ben Brunt, bas, Henrieke Janssen, alt en Twan van der Wolde, tenor. Friso Valkema zal optreden als trompettist.
De toegang is gratis maar er is wel een uitgangscollectie die van harte wordt aanbevolen.

Adventskerk, zondag 22 januari a.s., aanvang 16.00 uur.
Van harte welkom!