Cantatedienst op 24 april in de Adventskerk

Geplaatst op: 14 april 2022

Op 24 april 2022 om 16:00 uur zal cantate ‘Du Hirte Israel, höre‘ BWV 104 worden uitgevoerd door koor en orkest van de Asser Bach Cantategroep o.l.v.Marion Bluthard in het kader van de kerkmuzikale serie Musica pro Deo.

De tweede zondag na Pasen is in de Lutherse agenda de zondag van de barmhartigheids Gods. De bijbehorende evangelielezing uit Johannes 10:11-16 bevat dan ook de woorden van Jesus ‘Ik ben de goede herder‘. Dit is het thema van de cantate die we deze zondag brengen.

Het beeld van de herder die de mensen als een kudde schapen hoedt en naar grazige weiden leidt is een geliefd motief uit de tijd van Bach. In deze tijd was een vredige voorstelling van het plattelandsleven erg in de mode. Dit kwam tot uiting in de muziek, maar ook in de dichtkunst en schilderkunst.

In de muziek van de cantate hoor je het pastorale thema terug in de imitatie van herdersinstrumenten, triolen, en eenvoudige melodieën en consonante harmonieën als verbeelding van de onschuld van volgzame schapen.

Moderne mensen gaan onmiddellijk protesteren als ze met een schaap worden vergeleken. In de tijd van Bach had men daar echter veel minder moeite mee.
Bovendien was het ook een protest tegen despotische machthebbers die hun invloed voornamelijk aanwendden om zichzelf te verrijken, door te wijzen op het contrast met een goede herder die verantwoording en zorg draagt voor zijn kudde. In dit opzicht is het thema van deze cantate zeker nog actueel.

Het koor brengt tevens het stuk Da Pacem van Arvo Pärt. Arvo Pärt(1935) is een Estse componist en geldt als een van de belangrijkste hedendaagse componisten van gewijde muziek. Pärt schreef het stuk Da Pacem Domine naar aanleiding van de aanslagen in Madrid op 11 maart 2004.

Voorganger is Ds Helene van Noord. Wietse Meinardi bespeelt het kistorgel en begeleidt de gemeentezang op het hoofdorgel. Vocale solisten zijn:Han Warmelink, tenor en Coert van den Berg, bas.

De toegang is vrij maar er is wel een uitgangscollectie die van harte wordt aanbevolen. Met uw gift helpt u mee de cantatediensten in stand te houden. We noemen hier het richtbedrag van €7,50 maar natuurlijk zijn we blij met alle grote en kleine giften!  U kunt ook geven via het collecte-item in de Scipio app en via rekeningnummer NL 44 RABO 0373 7156 25 t.n.v. Wijkgemeente Vredenoord onder vermelding van Cantatedienst. Bij voorbaat hartelijk dank daarvoor.

 

Adventskerk, zondag 24 april a.s., aanvang 16.00 uur.
Van harte welkom!