Cantatedienst op 27 november in de Adventskerk

Geplaatst op: 14 november 2022

Op 27 november 2022 zal de adventscantate BVW 62, ‘Nun komm, der Heiden Heiland’ worden uitgevoerd door koor en orkest van de Asser Bach Cantategroep o.l.v. Marion Bluthard in het kader van de kerkmuzikale serie Musica pro Deo.

Bach heeft tweemaal een cantate gecomponeerd op  het traditionele adventslied ‘Nun komm, der Heiden Heiland’. De eerste cantate gebruikt alleen het eerste couplet en deze schreef hij in 1714 in Weimar. Dit is cantate nummer 61, die het ABC vorig jaar bracht in adventstijd. Tien jaar later componeert Bach in Leipzig de tweede cantate naar aanleiding van dit lied en nu worden alle acht coupletten verwerkt. Dit is de cantate die aanstaande 27 november in de Adventskerk zal klinken.

Tien jaar eerder in Weimar schreef Bach cantates voor alle 4 zondagen van Advent. In de veel striktere religieuze stad Leipzig was echter geen ‘lichte’ muziek toegestaan in de vier weken tussen de eerste zondag van Advent en kerst. De cantate van adventszondag was dus de laatste die nog voor kerst werd uitgevoerd. Hierna volgde een periode van inkeer en bezinning. Deze cantate heeft daardoor ook een hoopvol karakter, maar wel op enigszins ingetogen wijze. De enthousiaste en verwachtingsvolle opening heeft een bescheiden orkestratie.

Bach zet de strijdbaarheid en kwetsbaarheid van de Messias tegenover elkaar. De bas zingt een strijdlustige aria, waarbij de strijkers in een vurig unisono met het continuo meespelen. Deze oorlogstaal wordt echter direct verzacht met een recitatief waarin de sopraan en alt hand in hand verlegen de kribbe naderen.

Het koor zal ook het adventsmotet ‘Machet die Tore weit’ zingen, geschreven door Andreas Hammerschmidt. Dit is een zesstemmig motet gebaseerd op Psalm 24. Andreas Hammerschmidt (1612-1675) was een leerling van Heinrich Schütz. Hij laat een indrukwekkend aantal composities na, meer dan 400 werken verdeeld over 14 verzamelingen.

Voorganger is Ds Helene van Noord.  Wietse Meinardi speelt continuo op het kistorgel en speelt solowerken en gemeentezang op het hoofdorgel.

Vocale solisten zijn:  Christy Luth, sopraan, Henrieke Janssen, alt,  Han Warmelink, tenor en Ben Brunt, bas. De toegang is gratis maar er is wel een uitgangscollecte die van harte wordt aanbevolen.

Adventskerk, zondag 27 november a.s., aanvang 16.00 uur.
Van harte welkom!