Connect

Geplaatst op: 25 januari 2020

De afgelopen twee zondagen is de aankondiging gedaan van de CONNECT samenkomsten die in onze gemeente gestart worden. Een initiatief van een aantal jongeren van binnen én buiten onze gemeente in samenwerking met de Jeugdraad. We willen jullie in deze mail graag vertellen over het enthousiasme van deze jongeren en waarom dit initiatief voor ons als Jeugdraad precies op het juiste moment kwam.

GKV Assen Kloosterveen

Onze gemeente bestaat nu bijna 20 jaar. Het Lichtpunt bijna 10 jaar. Van 0 naar ruim 1.500 leden. Het is prachtig dat we als broers en zussen samen gemeente mogen zijn, dat onze paden elkaar kruisen tijdens ons bestaan op aarde. Soms is dat voor even, soms is dat voor jaren. We treffen elkaar op onze levensreis. En een van de grootste cadeaus die wij daarbij mogen ontvangen zijn de jongeren die in onze gemeente geboren worden of op latere leeftijd in onze gemeente binnenkomen. Niet alleen een cadeau voor ouders, maar voor ons allemaal!

Nog steeds is meer dan 50 procent van de leden in onze gemeente jonger dan 25 jaar. Dat maakt onze gemeente bijzonder: we mogen jongeren voorbereiden op een levensreis waar ze zelf hun keuzes maken. Dat geeft ook verantwoordelijkheid: blijven we met ze in gesprek? Houden we ze samen in het oog? Hoe geven we daarin het jeugdwerk vorm?

Jongerenwerk

Op veel verschillende manieren proberen we die verantwoordelijkheid op te pakken. Door de explosieve groei van de gemeente is dat een uitdaging en we moeten uitspreken dat het ons ook niet altijd gelukt is om de verbinding met en tussen jongeren tot stand te brengen of in stand te houden.

In 2017 is Martijn Dekker als jongerenwerker in onze gemeente gestart. Toen zelf nog maar net 26 jaar! Wij zijn ontzettend dankbaar dat God hem op ons pad heeft geplaatst. Eén van de uitdagingen die wij Martijn hebben voorgelegd is het zoeken naar verbinding. Dat doet Martijn al 2 jaar met veel passie. Zo worden de catechisaties opnieuw vormgegeven en heeft Martijn al met veel jongeren een band op kunnen bouwen.

Jongeren van nu

Als Jeugdraad blijft het voor ons een zoektocht. We merken dat het jeugdwerk verandert, omdat jongeren veranderen en ze in een andere tijd en cultuur opgroeien dan 20 jaar geleden.

Jongeren zijn op hun leeftijd zelfstandiger dan een tiental jaren geleden. Hun sociale leven speelt zich steeds jonger (!) grotendeels online af. Hun wereld is 100x groter en sneller dan ‘wij’ op die leeftijd hadden. En ook al hebben we misschien een nieuwere smartphone dan onze zoon of dochter, we begrijpen vaak veel minder van de digitale wereld dan zij.

Vanuit dit gegeven worstelden wij als Jeugdraad met de vraag wat we wél kunnen doen om er voor hen te zijn. Hoe kunnen wij de verbinding zoeken? En belangrijker: hoe vinden jongeren in onze gemeente verbinding?

In gesprek met jongeren

En terwijl wij ons als Jeugdraad bogen over deze vragen, waren daar opeens …… een paar jongeren: met de vraag of zij met een nieuwe band een jeugddienst zouden mogen invullen. Heu?

Als Jeugdraad waren we blij en verrast met de vraag. Tijdens een eerste gesprek met de groep hebben we het er samen over gehad waarom we dit willen. Het werd een prachtig gesprek over wat ons bezig houdt. Over de passie voor muziek en hoe belangrijk de jongeren het vinden om samen met anderen op zoek te gaan naar wat geloven is en hoe je in het leven de goede keuzes maakt.

Connect

Uit dit initiatief is Connect geboren. Een weinig verrassende naam, maar 100% passend.

Samen willen we zoeken naar verbinding: jongeren onderling, tussen generaties en met onze Hemelse Vader!

En daar willen we gewoon een start mee maken. Een paar keer per jaar, op een avond. Met muziek, nadenken over de vragen die ons bezig houden en de verbinding vieren. Daarvoor hopen we dat er veel jongeren op de diensten afkomen, maar ook jullie als ouders en volwassenen nodigen we uit. Omdat we samen als gemeente beloofd hebben om de kinderen en jongeren binnen onze gemeente te helpen op hun levensreis en hun zoektocht naar God. Kom samen, maak je kinderen en jongeren enthousiast, zodat we er met elkaar een feest van kunnen maken.