Losing my religion

Geplaatst op: 16 april 2024

Losing my religion: drie avonden over geloofsverandering en geloofsverlies.

Misschien herken je er iets van: Dat wat je eerst zo zeker wist, glipt nu als los zand door je vingers. In de kerk zing je sommige liederen aarzelend mee. De geloofsbelijdenis roept meer vragen bij je op dan antwoorden. En als iemand vraagt of je christen bent, twijfel je ineens even. Je wílt het allemaal nog wel geloven, maar hoe dan? Hoe deed je dat vroeger ook alweer? En hoe doen al die andere kerkgangers dat?

Geloven is geen eindbestemming. En als je eenmaal onderweg bent, kun je zomaar merken dat je geloof verandert en je sommige overtuigingen achter je laat. Dat kan een geleidelijk proces zijn, maar ook stormachtig. Het kan bevrijdend zijn, maar ook beangstigend en ontregelend. Eenzaam soms.

In mei en juni willen we drie avonden bij elkaar komen met wie hiermee te maken heeft, om ruimte te maken voor onze ervaringen. Geen zorgen, we willen je nergens van overtuigen. Behalve dan van het feit dat je niet de enige bent. En bovendien: het zou zomaar kunnen dat er door iets ouds los te laten, ruimte kan komen voor iets nieuws. De moeite waard om te onderzoeken.

Je bent van harte welkom, precies op het punt waar je nu staat.

Dinsdag 21 mei: Verlies erkennen. Wat ben je kwijtgeraakt?
Dinsdag 4 juni: Afscheid nemen, hoe doe je dat?
Dinsdag 18 juni: Verwelkomen. Nieuwe wegen zoeken.
We gebruiken hiervoor – naast onze eigen ervaringen – materiaal van Reisgenoten, een project van de PKN.
Van 20.00 uur tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.45u).
Alleen te volgen als reeks, met een maximum van 10 deelnemers.

Meld je aan of vraag raak via domineebart@lichtpuntassen.nl of ninaminnaar@gmail.com

We hopen je te ontmoeten.

Hartelijke groet,
Bart Dubbink en Nina Sprong-Minnaar
Beiden soms zoekend, soms vindend, en dan van daaruit weer verder zoekend.