Musica pro Deo – Cantatedienst met Asser Bach Cantategroep – 28 januari

Geplaatst op: 15 januari 2024

Op zondag 28 januari 2024 zullen koor en orkest van de Asser Bach Cantategroep o.l.v. Marion Bluthard Cantate BWV 153 “Schau, lieber Gott, wie meine Feind” ten gehore brengen.

Cantate 153 is geschreven voor 2 januari 1724, de zondag tussen Nieuwjaar en Driekoningen. Het is vlak na kerst en het koor van Bachs st. Thomaskerk heeft net een overweldigend kerstprogramma achter de rug; drie cantates voor kerst, een grote Nieuwjaarscantate en ze werden ook nog geacht zingend door de straten te trekken op nieuwjaarsdag. Het koor wordt in cantate 153 dus enigszins ontzien, het zingt alleen drie redelijk eenvoudige koralen.

Het is ook niet een bijzonder lange cantate, maar toch zijn er maar liefst negen delen. Het is een symmetrisch ingedeelde cantate met 3 koorstukken, 3 recitatieven en 3 aria’s. De evangelietekst voor deze zondag die aan de cantate ten grondslag ligt is Mattheüs 2: 13-15, het verhaal van de vlucht van Jozef, Maria en hun baby’tje Jezus naar Egypte, en de massamoord van Herodes op onschuldige kinderen.
De cantate begint dan ook met het koor en de alt die wanhopig God aanroepen om hulp omdat ze belaagd worden door vijanden.

De bas zingt dan als antwoord de vertrouwenwekkende woorden van God uit het Bijbelboek Jesaja, een tekst die we tijdens deze dienst ook zullen horen in het motet BWV 228:

Fürchte dich nicht, ich bin mit dir.
Weiche nicht, ich bin dein Gott;
ich stärke dich, ich helfe dir auch
durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.
Vrees niet, ik ben bij je
Zwicht niet, ik ben je God;
ik sterk je, ik help je ook
met de rechterhand van mijn gerechtigheid.

De cantate bevat verder nog twee prachtige aria’s, een zeer intense aria, gezongen door de tenor en een alt aria, die Schweitzer waardeerde als één der ‘schönsten lyrischen Stücke. Het koor sluit af met een samenvattend slotkoraal; een gebed om ons geloof te versterken zodat we onze zorgen en problemen het hoofd kunnen bieden.

Het koor van Bach mag dan moe zijn geweest na het vele zingen met kerst, het koor van het ABC is dat niet. Tijdens deze dienst wordt dan ook nog het veeleisende dubbelkorige motet Fürchte dich nicht (BWV 228) uitgevoerd.
Dit motet valt uiteen in twee delen. Het eerste gedeelte is evenals de basaria uit de cantate gebaseerd op Jesaja 41:10 en dit gedeelte is dubbelkorig. Dan voegen halverwege het stuk de koren zich samen en zingen de lagere stemmen een andere tekst van Jesaja, namelijk 43:1 in een driestemmige fuga, terwijl de sopranen daarboven twee coupletten zingen van een troostend lied van Paul Gerhardt, ‘Warum sollt ich mich denn grämen (1653)’

Voorganger is Ds. Helene van NoordWietse Meinardi bespeelt het kistorgel en het hoofdorgel. Vocale solisten zijn: Eske Tibben, alt, Twan van der Wolde, tenor, en Jitze van der Land, bas.
De toegang is gratis maar er is wel een uitgangscollectie die van harte wordt aanbevolen.

Adventskerk, zondag 28 januari a.s., aanvang 16.00 uur.
U bent van harte welkom!

Deze cantate wordt tevens uitgevoerd op 11 februari om 10:00 uur in Op de Helte te Roden