Musica Pro Deo met “Muziek van Overzee”

Geplaatst op: 18 januari 2021

Zondag 24 januari wordt vanuit de Adventskerk de Musica Pro Deo uitgezonden. Publiek kan er helaas nog  steeds niet bij zijn, maar we hopen dat veel mensen de weg naar het Youtube kanaal van Vredenoord – Assen makkelijk kunnen vinden.
De viering staat in teken van Muziek van Overzee. Anders gezegd: we zoeken aansluiting bij de rijke traditie van de Engelse (kerk)muziek.
Zo zullen Berta van der Kolk en Wietse Meinardi bijvoorbeeld de Sonate in g van George Frederic Handel ten gehore brengen. Dit werk werd oorspronkelijk gecomponeerd voor blokfluit en basso continuo. Zij spelen het nu op dwarsfluit en kistorgel. De oorspronkelijk Duitse componist Handel heeft het grootste gedeelte van zijn leven in Engeland gewoond en gewerkt. Hij was erg productief en ook populair. Vandaag de dag wordt zijn muziek nog volop gespeeld en gezongen. Denk alleen al aan de Messiah. Hij schreef daarnaast 28 andere oratoria, 42 opera’s, cantates, orgelconcerten en kamermuziek.
Ook de hedendaagse Engelse componist John Rutter is zeer productief. Hij is vooral bekend vanwege zijn kerkmuziek die hij in een moderne, vaak welluidende stijl schreef. Koren zingen zijn muziek graag. Hij componeerde tevens voor diverse andere bezettingen. Hij schreef de Suite Antique in 1979 voor fluit en strijkorkest voor een concert waarin ook muziek van Bach gespeeld werd. Hij maakte daarom gebruik van dezelfde orkestbezetting als Bach. Berta en Wietse spelen twee delen uit deze Suite, waarbij het orkest vervangen wordt door de piano. Een aantal liederen op Engelse melodieën zal van eerdere geluidsopnames van Musica pro Deovieringen te horen zijn. Voorganger in de viering is ds. Helène van Noord.

Om de vieringen van Musica Pro Deo voort te zetten hebben we giften nodig. Normaal ‘leven’ we van de collecteopbrengsten die vaak royaal zijn, maar nu die wegvallen doen wij een oproep digitaal iets bij te dragen, zodat wij ook in coronatijd een mooi muzikaal programma kunnen voortzetten. Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer: NL44 RABO 0373 7156 25 ten name van Wijkgemeente Vredenoord o.v.v. Musica Pro Deo. U kunt ook gebruik maken van de QR-code die hier vermeld wordt. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd!