Musica pro Deo tussen Palm en Passie

Geplaatst op: 27 maart 2021

Op zondag 28 maart is er om 16.00 weer een vesper in de serie Musica Pro Deo in de Adventskerk.

Palmzondag vormt de opmaat naar de Goede Week. Het begint rooskleurig, met een opgetogen intocht van een koning op een ezel. Het Bijbelse beeld dat Messiaanse tijden zijn begonnen. Maar aan het einde van dat vrolijke verhaal slaat de stemming om.  Messiaanse tijden roepen weerstand bij hen die er geen belang bij hebben dat de status quo verandert.

De viering van Musica pro Deo begint nog met de kleur van de vrolijkheid op de klanken van psalm 118.  Maar dan verandert de toon. We lezen uit Marcus 14 en 15 het verloop van Jezus’ weg. Het verhaal wordt omlijst door orgelmuziek, die ons in de sfeer brengt van de passiemuziek en ons de Stille of Goede Week in doet gaan. Op weg naar Pasen.

Juist voor deze tijd zijn er veel orgelbewerkingen geschreven over bekende passieliederen zoals ‘Herzlich tut mich verlangen’, ‘O Haupt voll Blut und Wunden’ en  ‘O Mensch bewein dein Sünde groß’. Wietse Meinardi speelt een keus daaruit in de vorm van composities van Bach, Krebs, Brahms en Reger. Daarnaast speelt hij 2 delen uit de Matthaüs Passion van Bach in 2 fraaie bewerkingen voor orgel van Dick Sanderman: ‘Blute nur’ en ‘Wir setzen uns mit Tränen nieder’.

De viering waarin Helene van Noord de liturg is, is via de livestream te volgen op het YouTube-kanaal van Vredenoord Assen en via de Kerkomroep (alleen geluid).

Tenslotte nog in verband met de continuïteit van de muzikale vespers iets over de financiën. In gewone tijden ‘leeft’ Musica Pro Deo van collecteopbrengsten die gelukkig vaak royaal zijn, ook al doet de naam Pro Deo in de andere betekenis iets anders vermoeden. De fysieke collectes zijn nu weggevallen, dus doen we opnieuw een oproep om digitaal bij te dragen, zodat wij de vieringen zelfs in coronatijd kunnen voortzetten. U kunt een algemene donatie doen voor de hele serie of rond de dienst een gift geven in de vorm van een digitale collecte.

Het rekeningnummer is NL44 RABO 0373 7156 25 ten name van Wijkgemeente Vredenoord o.v.v. Musica Pro Deo. U kunt ook een gift geven via de Scipio app van PKN Assen. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

Wilt u per mail op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van Musica pro Deo? Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via www.vredenoord-assen.nl onder het kopje Nieuws.

 

Werkgroep Musica Pro Deo