Musica Pro Deo vesper 25 april

Geplaatst op: 21 april 2021

Ondanks deze tijd met veel beperkingen gaat Musica pro Deo om 16 uur in de Adventskerk, weliswaar aangepast, door! Niet met de (grotere) muziekgezelschappen zoals we dat gewend zijn. Dat lukt nu gewoon niet. Des te blijer zijn we met de medewerking van de musici die destijds, tussen 2013 en 2017, zo’n 35 keer de muziekvoorstelling Geachte Heer Bach op de planken brachten. U bent misschien wel bij één daarvan geweest!
In de vesper van 25 april zullen enkele werken van Bach uit die voorstelling opnieuw ten gehore worden gebracht. Wietse arrangeerde destijds een aantal aria’s speciaal voor de combinatie fluit, orgel en sopraan. De suggestie wordt gewekt dat er twee fluiten zijn die een duo vormen. Het orgelregister prestant 8’ blijkt echter zeer verwant te zijn aan de klank van de dwarsfluit. Wietse zal samen met Berta van der Kolk op fluit en Alina Rozeboom, sopraan, de volgende twee aria’s brengen: ‘Schafe können sicher weiden’, uit de wereldlijke cantate BWV 208 en ‘Liebster Gott, erbarme dich’, uit Cantate BWV 179.

De aria’s sluiten prachtig aan bij het thema van deze zondag: de Goede Herder, waarvan de echo zeker ook in het overige van de vesper te horen zal zijn. De lezing is Johannes 10, 17-21, het vervolg op 10, 1-16, het gedeelte dat in de morgendienst zal worden gelezen. En verder zal Psalm 23 klinken: in het psalmgebed aan het begin van de viering en tijdens meditatief orgelspel door Wietse (in een bewerking Bert Matter). Tenslotte mag er op deze zondag Jubilate ook ruimte zijn voor gemeentezang, echter onder de huidige omstandigheden verzorgd door een kleine zanggroep in wisselzang met Alina.
Liturg in deze vesper die we de titel Herder met lijf-en-ziel meegaven, is ondergetekende.

Namens alle medewerkers nodig ik u van harte uit deze bijzondere vesper mee te beleven via het You Tube-kanaal Vredenoord Assen of via de Kerkomroep.
Meer informatie volgt op www.vredenoord-assen.nl en in de Scipio-app en op de Facebook-pagina van Musica pro Deo.

Om het werk van Musica pro Deo voortgang te laten hebben, zijn giften nodig. Normaal ‘leven’ we van de collecteopbrengsten die vaak royaal zijn (al doet de naam ‘pro Deo’ wellicht iets anders vermoeden). Nu vallen de collectes weg en doen we ook nu weer een oproep digitaal iets bij te dragen, zodat wij de vieringen ook in deze coronatijd kunnen voortzetten. Dat kan via rekeningnummer: NL44 RABO 0373 7156 25 ten name van Wijkgemeente Vredenoord o.v.v. Musica pro Deo of via de Scipio App. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.