Musica pro Deo – Vesper op zondag 27 oktober

Geplaatst op: 12 oktober 2019

Musica pro Deo

Vesper, zondag 27 oktober om 16 uur in de Adventskerk

Tegen de achtergrond van Allerheiligen ( 1 november) richten we ons tijdens de vesper van
27 oktober in lied en lezing op het ‘land van de over-oever’: de avondhymne opent al met:
‘Er is een land van louter licht waar heiligen heersers zijn’. De tekst ter overweging komt uit
Deuteronomium 34: Mozes die, staande op de berg, het land aan de overkant wel helemaal
aanschouwen mag; ernaar oversteken is echter niet voor hem weggelegd. ‘Tot op de dag van
vandaag weet niemand waar zijn graf is’ (vs. 6b). Kan daarom ook hij een heilige genoemd
worden? En hij is zeker, tot op de dag van vandaag, de enige niet!…

Het is de tweede keer dat de vesper-cantorij onder leiding van Dick Dijk zingt. Het
concertante aandeel van de cantorij bestaat uit werken uit het midden van de twintigste
eeuw van Nederlandse componisten uit de Rooms-Katholieke traditie: Hendrik Andriessen,
Albert de Klerk en Herman Strategier. De laatste twee werden, samen met Jan Mul, ook wel
de ‘tres pueri’ genoemd, de ‘drie jongens’: ze waren niet alleen leerlingen van Andriessen,
de invloed van hun ‘vader’ is, luisterend naar hun composities, onmiskenbaar.
De verschillende stukken hebben een duidelijke link met de liturgie van de Rooms-Katholieke
kerk. In ‘O esca viatorum’, uit de 11-delige Laudes Vespertinae (Andriessen, 1946), wordt het
brood bezongen: ‘O voedsel van de pelgrims’, maar ook ‘Jezus, onder de gedaante van het
brood’. Een prachtige compositie voor 3-stemmig vrouwenkoor met orgel. Van Strategier
zingen we ‘Salve regina’ en van De Klerk ‘Pater noster’.
Als canticum is gekozen voor het Magnificat/de lofzang van Maria, qua tekst bewerkt door
Jannet Delver (als theoloog betrokken bij de Dominicuskerk te Amsterdam) en getoonzet
door Thom Löwenthal, een werk dus uit onze eigen tijd, maar mooi aansluitend bij de stijl
van de eerder genoemde drie componisten.
Het Magnificat wordt trouwens door cantorij en gemeente gezongen, zoals er ook op andere
momenten tijdens de vesper ruimte is voor gemeentezang.
U bent van harte welkom in de vesper, waaraan dus medewerking verlenen: de vesper-
cantorij o.l.v. Dick Dijk en Wietse Meinardi aan het orgel: ondergetekende is liturg.

De serie Musica pro Deo draait op giften: de toegang is gratis, maar een ruime gift bij de
uitgang wordt zeer op prijs gesteld.