Nieuws over PDC de Herberg n.a.v. maatregelen coronavirus

Geplaatst op: 1 april 2020

‘Laat mij toch naar de akker gaan en aren rapen…’ – Ruth 2:2

Ruth had niet veel mogelijkheden in haar situatie, maar ze deed wat ze wel kon doen. Het coronavirus raakt ons allemaal. Onze bewegingsvrijheid wordt steeds meer ingeperkt en onze mogelijkheden worden steeds minder. Dat merken we ook als Herberg. Voor het eerst in ons bestaan zijn de gastenkamers leeg. De Herberg blijft wel open, omdat we bereikbaar en beschikbaar willen blijven voor mensen in nood. Juist nu, want deze tijd brengt veel nieuwe nood met zich mee! Binnen de beperkte mogelijkheden zoeken we naar wat we als Herberg nog wel kunnen betekenen aan pastorale en diaconale steun.

Missie

Onze missie luidt: ‘De Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen.’

Pastoraat

Waar normaal gesproken gasten in ons midden verblijven en letterlijk afstand nemen van de woon/werksituatie, vraagt deze tijd om een andere wijze van invulling geven aan onze missie. Een tijdelijk huis kunnen we momenteel helaas niet bieden, maar een geestelijk huis, een plek om even wat beschutting te zoeken tijdens de storm, kunnen we nog wel bieden.
We willen dit doen in de vorm van telefonische pastorale hulpverlening. Zoals we normaal gesproken gasten wekelijks een gesprek aanbieden, zo bieden we dat nu telefonisch aan in de vorm van 1 of 2 belmomenten in de week. Dat kan voor de periode van drie of zes weken.
Daarnaast zijn we ook beschikbaar voor mensen die eenmalig of af en toe een luisterend oor nodig hebben. Of voor mensen die ‘gewoon’ graag even iemand (anders) willen spreken. En uiteraard voor een ieder die vragen heeft met betrekking tot het werk van de Herberg. Indien gewenst kunnen we ook samen met mensen bidden.

Praktisch

De werkwijze is als volgt: op werkdagen houden we telefonisch spreekuur van 9.00 – 10.00 uur en van 13.00 – 14.00 uur. Met mensen die zich aanmelden voor een traject van drie of zes weken, maken we een afspraak voor een aparte telefonische intake. Met die intake kijken we of telefonische begeleiding een optie is. Wanneer een traject wordt gestart, maken we afspraken voor de momenten waarop we telefonisch contact zullen leggen.

Voor wie?

Voor wie zou dit iets kunnen zijn? U kunt o.a. denken aan de volgende problematiek:

  • Eenzaamheid – Veel mensen gaan niet meer op bezoek. Als je alleen bent, kan dat betekenen dat je (bijna) niemand meer ziet of spreekt. Als Herberg willen we laten merken dat je niet alleen bent.
  • Overbelasting – In het leven van alledag moet je alle zeilen bijzetten om het leven aan te kunnen. Soms was dit al gaande; in andere situaties gaat deze problematiek juist nu opspelen. Bezorgdheid, angst of paniek kunnen toenemen.
  • Spanning binnen huwelijk of gezin – Echtparen en gezinnen zitten veel meer dan anders ‘op elkaars lip’. Dat roept spanning op, die hoog op kan lopen. Hoe houd je het vol met elkaar?
  • Spanning in het bedrijf – Heb je voldoende werk? Onzekerheid over het behouden van je baan.
  • Wegvallen hulpverlening – Hulpverleners die normaal gesproken steun boden, vallen weg of komen op afstand. We kunnen dit niet overnemen, maar kunnen wel proberen om op afstand wat ondersteuning te verlenen.
  • Verlies van structuur – Dingen die normaal gesproken structuur gaven aan je dagelijks leven – werk, school, vrijetijdsbesteding – vallen weg. Structuur biedt wel rust en ruimte en helpt om je geest gezond te houden. We kunnen meedenken aan het vormgeven van een nieuwe structuur.

Door telefonische pastorale hulpverlening aan te bieden willen we beschikbaar zijn voor u en uw gemeenteleden om deze vreemde, chaotische en soms beangstigende periode door te komen. Onze specifieke kennis en ervaring willen we graag inzetten om mensen een steuntje in de rug te bieden, op de been te houden en te bemoedigen.

Geloof en vertrouwen

We geloven dat deze periode van crisis niet buiten de Heere God om gebeurt. Hij weet ervan en het loopt Hem niet uit de hand. In afhankelijkheid van Hem willen we leven en werken, in het vertrouwen dat Hij zorgt en niet loslaat wat Zijn hand ooit begon.

In deze bijzondere periode is het lijdenstijd en leven we toe naar Goede Vrijdag en Pasen. We gedenken dat de Heere Jezus is gekomen om Zijn leven te geven voor zondaren en de zonde en de dood heeft overwonnen.

Het team, bestuur en alle vrijwilligers van de Herberg wensen u Gods zegen en Zijn vrede toe. Zeker in de huidige omstandigheden!