Octet Aquilo in de Adventskerk – 23 oktober

Geplaatst op: 22 oktober 2022

Aquilo is een nieuw vocaal ensemble waarin acht jonge mensen zingen. Corry van der Molen heeft  met twee zangers van het ensemble gesproken. Hun verhaal leest u hieronder. 

‘Love divine all loves excelling’ ofwel ‘Liefde Gods die elk beminnen’ is de titel van de Evensong op 23 oktober ’s middags om vier uur in de Adventskerk. 

Centraal in deze viering staat de liefde tussen God en mensen. De liturg is Kees Richters die muziek en inhoud samen met het octet Aquilo aan elkaar verbindt. Ik spreek over die inhoud met Arjen de Boer en Gosse van den Berg. Beiden zijn lid van Aquilo.

Arjen vertelt: “De naam Aquilo betekent ‘God van de Noordenwind’. We komen alle acht uit het Noorden en zingen in Noordelijke koren; Het A-capellakoor van Bragi en het studentenkoor Gica. Het octet werd gevormd toen ik in Oosterwolde gevraagd werd om in een kerstdienst met een koor te komen zingen. Dat was een periode tussen twee lockdowns in, maar er mocht niet met een groot koor gezongen worden. Acht goede jonge zangers vinden was voor mij geen probleem. Zo ontstond ons kleine koor. De mensen in Oosterwolde waren enthousiast en wij wilden na die keer vooral doorgaan met deze manier van zingen.

Gosse: “De lockdown beperkte ons echter en het duurde lang voor we verder konden. Maar nu oefenen we elke veertien dagen.” “Daarnaast zijn de zangers uit de koren waaraan we deelnemen ook onze vrienden. We merken hoe fijn het is om samen muziek te maken en ervan te genieten. Bovendien zijn het mensen die andere vakgebieden hebben en dat maakt het interessant. Klassieke muziek is vaak kerkmuziek en hoewel ik niet religieus ben”, vertelt Arjen, “geniet en leer ik er enorm van. Als tekst en muziek een eenheid vormen voel ik het verhaal.” Gosse: “Het slotkoraal van de Matteüs; ‘Wir setzen uns mit Tränen nieder’, gaat me altijd door merg en been.”

Arjen: “Aquilo vormt met zijn achten, vier mannen en vier vrouwen een hechte groep. We vertrouwen op elkaar. We werken daarom zonder een dirigent. Wij houden elkaar in de gaten en weten wat we moeten doen. Samen zoeken we muziek uit voor een optreden. Ook nu voor deze Evensong. We leveren alle acht een lijst in met voorkeuren. En de stukken met de meeste stemmen studeren we in. In dit geval na overleg met Kees Richters. Iemand uit het koor had uitgezocht dat Psalm 34 de psalm van de zondag was. Het gaat daarin over het gebed. Daarin prijzen we God, vragen hem om hulp en danken hem. In het gebed gaat het om de relatie tussen God en mens. In de door het koor gezongen liederen komt die telkens terug. We noemen een paar. De rest kunt u terugzien en beluisteren op de website www.vredenoord-assen.nl

Het thema van de dienst, de liefde van God wordt uitgedrukt in een uitvoering van psalm 34 van Jan Pieterszoon Sweelinck. We horen daarnaast psalmen die ook bij de uitvaart van Queen Elisabeth ten gehore zijn gebracht, zoals ‘O, taste and see’ van Ralph Vaughan Williams. In het Kyrie van Jan Pieter Casteleijn klinken smekingen, schuurt het en komt uiteindelijk de berusting en verstilling. Die verstilling horen we ook terug in de vier motetten gebaseerd op Gregoriaanse thema’s van Duruflé. Dit stuk is heel polyfoon. Je moet hier vooral op elkaar vertrouwen.

De gebeden worden zoals gewoonlijk afgesloten met het Onze Vader, ditmaal een gezongen Notre Père van Maurice Duruflé (1902-1986).

Wij verheugen ons als koor op deze Evensong, waarin ook gemeentezang een plaats heeft. De samenzang wordt begeleid door vaste organist van Musica pro Deo: Wietse Meinardi.