Oecumenisch Leerhuis Anders

Geplaatst op: 31 juli 2021

In Assen functioneert al vele jaren ‘Het Oecumenische Leerhuis’. In het begin van elk jaar waren er altijd op zes avonden bijeenkomsten in de Opstandingskerk rondom een centraal thema.

Maar corona zette natuurlijk ook deze activiteiten het afgelopen jaar stil. Als voorbereidende werkgroep kwamen we wel van tijd tot tijd bij elkaar om te kijken wat er mogelijk was. En zo kwamen we tot een andere opzet. Een ‘Leerhuis Anders’ dus. We dachten over kortere bijeenkomsten, overdag, met inleiders van ‘dichtbij’, die zelf een onderwerp of thema uit konden kiezen. Na een inventarisatie onder alle voorgangers in
Assen e.o. kwamen we tot een mooi aantal inleiders. In eerste instantie planden we bijeenkomsten vanaf half februari, maar begin januari zagen we al dat dat niet haalbaar zou zijn en kozen we ervoor naar het najaar te gaan. We hebben nu voor 7 oktober t/m 4 november de volgende planning gemaakt:

7 oktober

Daniël Kehanpour (kerkelijk werker jeugd en middengeneratie, PKN)

Met behulp van mythologische en christelijke verhalen gaan we in gesprek over hoe wij in onze maatschappij en kerk omgaan met verschillende generaties en de spanningen tussen vernieuwen en behouden.

14 oktober

ds. Bert Altena (stadspredikant)

Aan de hand van een essay van Tomas Halik verdiepen we ons in de rol en opdracht van de kerk (in brede zin) in de huidige situatie. Bert schetst achtergronden van persoon en werk van priester en hoogleraar Filosofie en Sociologie in Praag Tomás Halík. We bespreken het essay dat hij in het voorjaar van 2020 publiceerde.

28 oktober

ds. Peter van de Peppel (predikant De Drieklank, PKN)

Met beeld- en geluidsfragmenten kijken en luisteren we naar de dichter en wetenschapper Leo Vroman (1915-2014) en zijn vrouw antropologe en schrijfster Tineke Sanders (1921 – 2015).

4 november

ds. Helène van Noord (predikant Vredenoord PKN), ds. Esther Struikmans (predikant De Drieklank PKN ) en ds. Ernst Leeftink(predikant Het Noorderlicht GKV)

Vanuit drie heel verschillende optieken belichten zij het gebeuren op Goede Vrijdag. Gaat het ten diepste om ‘verzoening’, om ‘vergeving’, om ‘voorbereiding’ of om ‘onvermijdelijk gevolg van een levenskeuze’? Een bijeenkomst over cruciale vragen.

Het is onze bedoeling om op de genoemde data een middagbijeenkomst te houden van ongeveer 1,5 uur in de Opstandingskerk. We beginnen om 14.00 uur. We bekijken wat er mogelijk is met de coronamaatregelen en -beperkingen die op dat moment gelden. Voor elke bijeenkomst plaatsen we een stukje in de kerkbladen en we gaan er vanuit dat opgave vooraf nog wel noodzakelijk is. Houdt u ook onze website in de gaten
(www.leerhuisassen.nl). We heffen geen entree, maar vragen een vrijwillige bijdrage voor de onkosten. Wij hopen u graag in oktober weer persoonlijk te ontmoeten.

Namens de werkgroep Oecumenisch Leerhuis Assen,
Ina Nusselder