Online Kerstsamenzang Noorderpark

Geplaatst op: 13 december 2020

Op donderdag 24 december om acht uur ‘s avonds wordt de traditionele Kerstsamenzang weer gehouden, maar deze keer ONLINE. Iedereen kan thuis meevieren en naar hartenlust zingen; beleef deze kerstviering ONLINE mee via www.kerk- tv.nl

Deze Kerstsamenzang wordt weer georganiseerd door de gezamenlijke kerken in het Noorderpark van Assen. In deze onzekere tijd is het niet mogelijk om allemaal samen te komen, maar online kunnen we wel samen vieren en elkaar herkennen in ons geloof om samen het wonder van kerst te gedenken.

Het thema van de samenzang is “Kerst – in de onzekere tijd gaf God ons Zekerheid!” Ds. Van Harten Tip zal daar in korte overdenkingen op ingaan, aan de hand van teksten uit Jesaja, Lucas en Openbaringen.
Verder is er veel zang en muziek, verzorgd door mensen uit de verschillende deelnemende kerken. Traditionele liederen worden afgewisseld met nieuwe liederen van deze tijd; er wordt in kleine groepen gezongen en soms door duo’s of een kwartet met begeleiding door diverse muzikanten.

Er wordt een collecte georganiseerd voor de Kerstactie van de Voedselbank; tijdens de online uitzending volgt informatie over de betalingsmogelijkheden. Deze Kerstsamenzang wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken in het Noorderpark: Oase – voortgezette Gereformeerde kerk, Hervormde Sionsgemeente,
Baptisten Gemeente Assen (Componist) en GKv Assen-West. De boodschap van kerst verbindt ons met elkaar.