Onze visie over LHBTIQ+

In Het Lichtpunt mag iedereen zich een door God geliefd kind weten.
In deze kring van Gods liefde is iedereen welkom die Jezus wil volgen.
Vanuit dit perspectief wil de kerkenraad de plek van de LHBTIQ-ers binnen het Lichtpunt duiden.

God heeft mensen lief, ongeacht hun seksuele oriëntatie.
Daarom zullen wij elkaar ook (onvoorwaardelijk) liefhebben en elkaar de ruimte geven,
ruimte om te kiezen om als homo celibatair door het leven te gaan of een relatie/huwelijk aan te gaan.
Beiden hebben in een inclusieve kerk als Het Lichtpunt een plek waar ze zich veilig kunnen voelen.

We beseffen dat de realiteit soms weerbarstig is.
Diverse visies en praktijken verdragen elkaar soms moeilijk.
Gelukkig is er iets diepers dat ons bindt: onze relatie tot God, onze Schepper, en ons verlangen om Jezus te volgen, onze Heer.
In de kracht van zijn Geest willen we samen op weg gaan.
We willen daarom elkaar helpen bij het maken van een eigen geloofskeuze en bij het vormgeven van die keuze in het dagelijks leven met God.

Voor de duidelijkheid voegen we dit toe:
Elk lid van Het Lichtpunt heeft volle rechten ongeacht geaardheid net als elk ander (belijdend) gemeentelid.
Je kunt deelnemen aan het gemeenteleven in al z’n facetten, je kunt avondmaal vieren, je kunt – als God je daartoe roept – ambtsdrager zijn of andere taken vervullen.
En als je Gods zegen vraagt over je relatie, weet dan dit: mannen en vrouwen hebben binnen een homorelatie net zo goed Gods zegen nodig als man en vrouw in het (hetero)huwelijk.
In Het Lichtpunt ben je welkom om ook die zegen te vragen over jouw relatie!

Wil je in vertrouwen iemand spreken?
Neem dan contact op met een van onze voorgangers.

Meer informatie over deze visie? Neem contact op met de Raad van Oudsten via mailadres: rvo@lichtpuntassen.nl.