Viering van Musica Pro Deo: Drie in Eén

Geplaatst op: 22 mei 2021

Op zondag 30 mei is er om 16.00u. een Musica-Pro Deo Viering die tot onze vreugde niet alleen via de live stream vanuit de Adventskerk wordt uitgezonden, maar waar u en jij ook ‘in het echt’ bij kan zijn. Tot een maximum van 30 weliswaar, maar toch.
Aan deze viering werken 4 jonge studentes mee onder leiding van Rianne Meinardi. Zij kennen elkaar uit studentenkoor Bragi. Haar vader Wietse bespeelt het orgel en Helene van Noord gaat voor.
Er klinkt muziek van muziek van  Bach, maar ook van de Nederlandse componisten Sweelinck en Willem Vogel,  geschreven bij bekende Trinitatis-liederen. Deze liederen worden ‘alternatim’ gezongen met de orgelbewerkingen. Naast het hoofdorgel wordt ook het kistorgel gebruikt

Trinitatis is de zondag na Pinksteren is waarin de leer van de Drie-eenheid ‘gevierd’ wordt.
Deze kerkelijke leer over de drie gedaanten waarin God zich manifesteert, als Vader – Zoon- Heilige Geest, is lastig. Hoe kan een God, die zichzelf als Enig presenteert in de Bijbel ( Deuteronomium 6,4-9) uit drie bestaan? De discussies daarover vormden in het begin van de Kerk aanleiding voor een aantal fikse kerkscheuringen.

Toch heeft Trinitatis veel mooie en bekende kerkliederen opgeleverd, die in verschillende gedaantes zullen klinken in deze viering:  God in den hoog alleen zij eer ( NLB 302), Ere zij aan God de Vader (NLB 705): Dank dankt nu allen God (NLB 704) en het oude avondlied van Ambrosius ‘O zalig licht, drievuldigheid’ (LvdK 253). Kortom de Pinkstergeest waait ook deze zondag inspirerend voort.

De viering wordt geopend met Bach’s Praeludium in C (BWV 547), waarin je -als je het wilt- de Drie-eenheid kunt horen: het staat in een 9/8 maat, steeds drie groepjes van drie noten.

Het is een opgewekt en dansant stuk.

De Fuga, waar de viering mee besloten wordt, is met de vele thema-inzetten een complex stemmenweefsel, waarbij het thema ook in de omkering en in de verbreding in het pedaal gespeeld wordt. Je zou hier de complexiteit van de Trinitatis in kunnen horen.

Zowel Praeludium als Fuga stoppen vlak voor het einde met een aantal rusten. Dat is vast geen toeval. Zou Bach hiermee willen zeggen dat we de complexiteit gewoon moeten laten zijn voor wat het is? Of zoals Paulus het duidt ‘waar wij over spreken is Gods verborgen wijsheid’ (I Korinthiërs 2, 7 – 13)?

Zoals hierboven al gezegd is de vesper door maximaal 30 mensen te bezoeken. Uiteraard  met inachtneming van maatregelen m.b.t. corona. U dient zich vooraf aan te melden via het mailadres: musicaprodeo@vredenoord-assen.nl. Doe dat tijdig, want vol is vol!

De vesper via  live-stream volgen kan via Vredenoord Assen Youtube. Op zondag 30 mei vanaf 16.00u.

Omdat  Musica niet helemaal Pro Deo kan zijn, in de zin van kosteloos, zouden we uw royale financiële bijdragen  bijzonder op prijs stellen. Dat kan via rekeningnummer : NL 44 RABO 0373 7156 25 ten name van Wijkgemeente Vredenoord o.v.v. Musica Pro Deo. Bij voorbaat hartelijk dank daarvoor!

Werkgroep Musica Pro Deo